نورا از چه کسانی حمایت می کند

نورا از چه کسانی حمایت می کند?!

چتر گسترده حمایتی نورا شامل افراد و خانواده های زیادی می شود که به دلیل مسائل و مشکلات مالی در موضوعات خاصی به این موسسه مراجعه و یا معرفی می شوند. موسسه خیریه نورا با سیاست‌های خانواده‌محور و حمایت های فرهنگی و آموزشی در کنار حمایت اقتصادی فعالیت می نماید.

خانواده های تحت حمایت، از همه ی اقشار آسیب پذیر بوده و به دو دسته زن سرپرست و مرد سرپرست تقسیم می شوند؛

 1. دختر تاکنون ازدواج نکرده
 2. زن سرپرست خانوار به علت طلاق
 3. زن سرپرست خانوار دارای همسر زندانی
 4. زن سرپرست خانوار دارای همسر فوت شده
 5. زن سرپرست خانوار دارای همسر معتاد
 6. زن سرپرست خانوار دارای همسر مفقودی
 7. مرد سرپرست (از کار افتاده دائم)
 8. مرد سرپرست (از کار افتاده مقطعی)
 9. مرد سرپرست (بیمار)

10- مرد سرپرست (سالم-نیاز مالی شدید)

روش های عضویت مددجویان

پذیرش اولیه مددجویان به روش های زیر انجام می پذیرد:

 1. معرفی از طرف اعضای خیرین، معتمدین محل و…
 2. مراجعه مستقیم و ثبت پذیرش اولیه