کمک معیشت ماهیانه

کمک معیشت ماهیانه

یکی از مهمترین خدماتی که نورا به مددجویان ارائه می دهد، پرداخت مستمری است. تمام مددجویان تحت حمایت به نسبت تعداد نفرات خانوار از میزان مستمری تقریباً یکسانی برخوردار می باشند. البته تعداد اندکی از خانوار های تحت حمایت حسب شرایط، بیشتر از مقدار فوق نیز در یافت می نمایند.

  1. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده 1 نفره 000/250ریال
  2. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده 2 نفره 000/350ریال
  3. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده 3 نفره 000/450ریال
  4. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده 4 نفره 000/600ریال
  5. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده 5 نفره 000/750ریال

– مبلغ  مستمری ماهیانه خانوار پرونده 6 نفره 000/900ریال

 

  1. پرونده‌های موجود در خیریه دو دسته هستند: دائم و موقت. پرونده‌های دائم، افرادی هستند که از خیریه، به صورت ماهیانه مستمری (کمک هزینه معیشت) دریافت می‌کنند.
  2. پرونده‌های موقت، مخصوص افرادی است که فقط درخواست وام جهیزیه یا مسکن یا حتی کمک‌های غیر نقدی دارند.

اگر خانواده‌ای نیاز به وام یا کمک بلاعوض داشته باشند، تقاضای خود را با خیریه در میان می‌گذارند. اگر متقاضی از مستمری بگیران خیریه باشد، فرم شماره 7 (فرم تبدیل مستمری به وام) برای وی پر می‌شود.

دانلود کمک معیشت ماهیانه

تمام جداول پرداختی خیریه نورا در فایل pdf میتوانید مشاهده کنید!

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین