جهیزیه

جهیزیه

تامین هزینه های ازدواج زوج های جوان یک امر ارزشی محسوب می شود به طوری که در احادیث و روایات نیز توصیه های اکیدی در خصوص کمک کردن به امر ازدواج و ترویج آن شده است. یکی از فصل های پر رونق حمایتی در خیریه نورا، تامین جهیزیه و کمک هزینه تامین جهیزیه در نورا است. به طوری که در دوره 10 ساله از ابتدای سال 1387 تا پایان دی ماه 1397 ، موسسه خیریه نورا با پرداخت حدود 2 میلیارد تومان در همین فصل حمایتی از زوج های جوان مددجو حمایت کرده است.

حمایت در زمینه جهیزیه از طریق پرداخت نقدی و یا اهدای کالای جهیزیه از جمله یخچال، فرش، اجاق گاز، تلویزیون و … صورت می پذیرد.

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین